הפקעה

פטור ממס שבח באיחוד וחלוקה

תכנון, מקור תמונה: pexels.COM

הפקעה במקרקעין היא תהליך שבו המדינה או רשות מקומית לוקחת חלק מקרקע פרטית לצורך ציבורי, כגון תשתיות, כבישים, פארקים, או בנייה ציבורית. בתהליך של איחוד וחלוקה מחדש, הפקעה יכולה להתרחש כאשר יש צורך לשנות את מבנה הקרקעות כדי לייעל את ניצול הקרקע וליישם את התוכנית החדשה. מאמר נדל"ני זה עוסק בפטור ממס שבח במקרים של הפקעה […]

הצורך בהפקעות

הצורך בהפקעות לממשלה, הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית, סמכות להפקיע זכויות מקרקעין פרטיים למטרות ציבוריות. עם זאת, הפעלת סמכות שלטונית זו מעוררת חששות באשר לפגיעה בזכויות הקניין הפרטיות, במיוחד לאחר חקיקת סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זכות חוקתית זו לקניין יצרה מתח בין הקניין הפרטי לבין הכוח הממשלתי, במיוחד הנוגע ליכולתה של

דילוג לתוכן