הערכת שווי

מודל לתמחור נכסי הון CAPM

מודל לתמחור נכסי הון – מודל ה-CAPM מסייע למשקיעים להעריך את התשואה הצפויה על נכסים ולהבין את הסיכון השוקי שלהם. סיקרה כללית וכלכלית על המודל.

מודל היוון תזרים מזומנים

הערכת שווי באמצעות מודל היוון תזרים מזומנים (DCF). סקירה כלכלית מקיפה על מודל DCF להערכת שווי חברות ולביצוע ניתוח פיננסי מעמיק המוביל בעולם הכלכלה.

האם יש לכלול רווח יזמי בקביעת שווי של עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה עסקת קומבינציה היא עסקת חליפין בה יזם או קבלן בנייה רוכש חלק מן זכויות הקנייניות מבעלי הקרקע ובונה על המגרש נכס ובתמורה היזם או הקבלן יעניק לבעלי הקרקע חלק מן הזכויות בנכס החדש. בעסקה זו נהנה היזם ברכישה של זכויות הבנייה בקרקע במחיר מופחת והימנעות מרכישה של מרכיב הקרקע במחיר גבוה והשקעה כספית

דילוג לתוכן