היטל השבחה בנכס בעל חריגות בנייה

חוק תכנון ובנייה קובע שיש לשלם מס הנקרא " היטל השבחה " כאשר נוצרת השבחה בנכס נדלן כתוצאה מאישור תכנית המגדילה את זכויות הבנייה המותרות או כאשר מאושרת שימוש חורג בנכס או מתן הקלה.היטל השבחה משולם לוועדה המקומית ולא לרשות המיסים כפי שנהוג להניח, והוא בגין הוצאות הועדה על תכנון, ביצוע שיפור תשתיות וכו'. חוק […]