סקירה כלכלית – חודש מאי

סקירה כלכלית: נתוני אינפלציה, שוק הנדל"ן והמשק האמריקאי במאמר זה נבצע סקירה כלכלית על המצב הכלכלי הנוכחי בישראל ובעולם. נבחן את נתוני האינפלציה והשפעתם על הכלכלה המקומית, נסקור את התפתחויות בשוק הנדל"ן הישראלי ונעיף מבט על המשק האמריקאי והשפעותיו. השוק האמרקאי נתון התוצר לרבעון הראשון הצביע על קצב צמיחה שנתי של 1.3% בלבד, נתון נמוך […]