מדיניות פרטיות - צ'לה נדלן

עמוד זה באתר – משמש עבור צ'לה נדלן – זרוע יעוץ משכנתאות של "אלמו שבבאו" ולא לפעילות האתר אלמביר. צ'לה מחויבת להגן על פרטיותם של אנשים הצורכים את שירות ייעוץ המשכנתאות שלנו. מדיניות פרטיות זו מתארת ​​את הנהלים שלנו לגבי איסוף, שימוש וחשיפת מידע אישי שהושג באמצעות השירות שלנו.

1. **מידע שאנו אוספים:**
– צ'לה עשויה לאסוף מידע אישי, כגון שמות, פרטי התקשרות, מידע פיננסי ונתונים רלוונטיים אחרים הדרושים למתן שירותי ייעוץ משכנתאות.

2. **איך אנחנו משתמשים במידע:**
– המידע שנאסף משמש למתן שירותי ייעוץ משכנתאות מותאמים אישית ולתקשורת עם לקוחות כדי להקל על תהליך ייעוץ המשכנתאות ביעילות.

3. **שיתוף מידע:**
– צ'לה אינה מוכרת, סוחרת או מעבירה בכל דרך אחרת מידע אישי לצדדים שלישיים ללא הסכמת הפרט, למעט כנדרש בחוק.

4. **אבטחת נתונים:**
– אנו נוקטים באמצעים כדי להבטיח את האבטחה והסודיות של המידע האישי הנמסר לנו באמצעות השירות שלנו.

5. **זכויות לקוח:**
– ללקוחות יש את הזכות לגשת, לתקן או למחוק את המידע האישי שלהם על ידי יצירת קשר ישירות עם צ'לה.

6. **שינויים במדיניות הפרטיות:**
– צ'לה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות מדיניות פרטיות זו לפי הצורך. כל שינוי יועבר לאנשים שעוסקים בשירות שלנו.

7. **מידע ליצירת קשר:**
– לכל שאלה או דאגה בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו, אנשים יכולים לפנות אלינו בטלפון 054-6756931

דילוג לתוכן