סקירה כלכלית – חודש מאי

סקירה כלכלית: נתוני אינפלציה, שוק הנדל"ן והמשק האמריקאי

במאמר זה נבצע סקירה כלכלית על המצב הכלכלי הנוכחי בישראל ובעולם. נבחן את נתוני האינפלציה והשפעתם על הכלכלה המקומית, נסקור את התפתחויות בשוק הנדל"ן הישראלי ונעיף מבט על המשק האמריקאי והשפעותיו.

נתון התוצר לרבעון הראשון הצביע על קצב צמיחה שנתי של 1.3% בלבד, נתון נמוך מהצפוי, מה שמחזק את הערכת הפד שהמשק נמצא במגמת האטה. הירידה בהכנסה הפנויה של הצרכנים, שעמדה על 0.1%, משקפת את הלחצים הכלכליים המופעלים על משקי הבית האמריקאים.

בשוק העבודה נרשמו תוספות משרות נמוכות מהצפוי, עם תוספת של 175 אלף משרות באפריל, לעומת ממוצע חודשי של 242 אלף. האינפלציה, עומדת על שיעור שנתי של 3.4%, ממשיכה לרדת. רמת הריבית נותרה ב-5.5%, כשהפד מציין שהיא תתחיל לרדת כאשר יהיה ביטחון במגמת הירידה באינפלציה.

אינפלציה בישראל לעומת ארה"ב - אלמביר כלכלה
היקף משכנתאות בישראל
מקור נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אינווסטינג

החל משנת 2024, נרשמו שוב עליות מחירים שנתיות, לאחר ירידת מחירים שנמדדה החל מהמחצית השנייה של שנת 2023. מניתוח המחירים של העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית (מרץ 2024 – אפריל 2024) לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה (מרץ 2023 – אפריל 2023), נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-2.1%.

במהלך החודשים האחרונים, העליות המשמעותיות ביותר נרשמו במחוזות חיפה (1.6%) ותל אביב (1.1%).
ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, העלייה הבולטת ביותר הייתה במחוז חיפה, עם שיעור עלייה של 6.6%.

היקף המשכנתאות שנלקחו בחודש מאי הגיע ל 7.8 מיליארד ש"ח, כך עולה מנתונים שפרסם בנק ישראל. 
מדובר בעליה של 31.7% לעומת חודש קודם ועליה של 19.47% לעומת חודש מאי 23. 
נתון זה מחזק את הערכות בענף להמשך עליות מחירים, מאחר וצד הביקוש קשיח  לעומת צד ההיצע הנמוך שנפגע בצורה משמעותית עקב מלחמת חרבות ברזל. 

מדד תשומות הבנייה החל במגמת עלייה

מדד תשומות הבנייה החל לתת את אותותיו בהתאם לציפיות. המדד בחודש מאי עלה ב 0.5, לעומת שיעור של 0.4 אשתקד. הצפי בענף הוא להמשך מגמת עלייה במדד , עקב המלחמה השורה בארץ, מחסור חריף בעובדים בענף הבנייה וסגירת נתיב יבוא סחורות מטורקיה.

מדד תשומות בנייה ב 12 החודשים האחרונים
מקור נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לאור העליות האחרונות בענף המזון והתעופה, וכן העליות הצפויות הן בשוק הדיור, בצרוף להעלאות מיסים המסתמנות להגיע, קשה לראות את מדד המחירים לצרכן נשאר בטווח היעד של בנק ישראל, וכתוצאה מכך ישנה סבירות שהריבית על המשק תישאר ברמתה לתקופה ממושכת.

מינואר 24, החלה מגמת עלייה במדד ובקצב מהיר.  בחודש מאי הקצב התמתן ושיעור האינפלציה עמד על 0.2% ושיעור של 2.8% שנתי. האינפלציה עדיין בטווח היעד של בנק ישראל, אך לאור קצב העלייה המהיר במדד מתחילת השנה, העומד על 2% מינואר 24, המלחמה בצפון ובדרום הפוגעת בצמיחה ובפעילות הכלכלית, הגרעון והעלאות המחירים הצפויות במשק – ישנה סבירות גבוה ששוב המדד יטפס מעבר ליעד העליון של 3%.

מדד מחירים לצרכן
מקור נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המאמר נכתב על ידי אלמו שבבאו, כלכלן ויועץ פיננסי, אין לראות באמור המלצה או תחליף ליעוץ, נכתב לצרכי למידה בלבד.

דילוג לתוכן